Så här fungerar Rotavdraget:

Du använder rottavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura.
När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket.
Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration.
Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Nedan är en länk till Skatteverkets hemsida där vidare information för Er finns.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/saharfungerarrotochrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html